Aktif Repertuarı Değiştir

 • Gri Repertuar

 • Turuncu Repertuar

 • Mor Repertuar

 • Sarı Repertuar

 • Yeşil Repertuar

 • Mavi Repertuar

 • Pembe Repertuar

Arama Yap

Araçlar - Dersler - Şarkıların Akorları Nasıl Bulunur?

AkorBul

Alabileceği akorları bulmak istediğiniz tonu seçin


      

Seçilen Ton: |
Gamın Aldığı Sesler:

Akor Tanımı ve Oluşumu

İki veya daha fazla notanın aynı anda çalınmasıyla oluşan ses kümelerine akor denir. Modern müzikte daha çok üç ya da daha fazla sesin bir araya getirdiği akorlar kullanılır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, "akor" kavramı ile "dizi" ve "aralık" kavramları arasında güçlü bir ilişki vardır. Seslerin derecelerine göre sıralanmasına dizi diyoruz. Bir müzik partisyonu belli kalıplar üzerine kurularak dizilir, bu dizilen notalar topluluğuna gam denir. Gamları da "Major ve Minor" gamlar olmak üzere belli başlı iki kalıp üzerinden inceleyebliliriz.

Major Gam: 2 Tam - 1 Yarım - 3 Tam - 1 Yarım>
Minor Gam: 1 Tam - 1 Yarım - 2 Tam - 1 Yarım - 2 Tam

Örneğin C (Do Major) dizisini ele alalım ve major kalıp üzerinde inceleyelim;

C(Do) D(Re) E(Mi) F(Fa) G(Sol) A(La) B(Si) C(Do)

Bu dizideki herhangi bir sesten başlayıp, komşu sesleri atlayarak(üçlü aralıklar oluşturarak), elde edilecek sesleri aynı anda kullanarak, dizinin her bir sesi üzerine yukarıdaki tanıma uygun akorlar oluşturulabilir.

Örnek: Başlangıç sesi C(Do) olsun, C(Do) dizisi üzerinde birer ses atlayarak birer üçlü oluşturduğumda, aşağıdaki akorları elde etmiş olacağım;

1. Akor: C(Do) Major: C(Do) - E(Mi) - G(Sol)
2. Akor: D(Re) Minor: D(Re) - F(Fa) - A(La)
3. Akor: E(Mi) Minor: E(Mi) - G(Sol) - B(Si)
4. Akor: F(Fa) Major: F(Fa) - A(La) - C(Do)
5. Akor: G(Sol) Major: G(Sol) - B(Si) - D(Re)

Görüldüğü üzere C(Do) Major dizisinde herhangi bir ses üzerine üçlüler çıkarak, bu diziye ait 5 akoru bulduk. Bu akorların içerdiği tüm notalar C(Do) Major tonundadır. Dizilerdeki tüm akorlar bu şekilde belli kalıplar yardımıyla elde edilir, biz burada Major kalıbı kullandık. Diğer temel kalıplar şunlardır; "Minor" kalıp, "Eksiltilmiş (diminished)" kalıp ve "Arttırılmış (augmented)" kalıp.

Kısaca diğer dizi ve kalıplardan da bahsedelim;
Major Akor

Major akorlar, major dizinin 1, 3 ve 5. seslerinden oluşur

C(Do) Major:
C(Do) - E(Mi) - G(Sol) seslerinden oluşur

Minor Akor

Minor akorlar, Major dizinin 1, ♭3 ve 5. seslerinden oluşur. ♭3; dizinin 3. sesinin yarım ses pes(bemol) çalınmasıyla oluşur.

C(Do) Minor:
C(Do) - Eb(Mi Bemol) - G(Sol) seslerinden oluşur.

C(Do) Diminished:
C(Do) - Eb(Mi Bemol) - Gb(Sol Bemol) seslerinden oluşur.

Diminished Akor

Diminished(Eksiltilmiş) akorlar, Major dizinin 1, ♭3 ve ♭5. seslerinden oluşur. ♭3 ve b5; dizinin 3. ve 5. sesinin yarım ses pes(bemol) çalınmasıyla oluşur.

Augmented Akor

Augmented(Arttırılmış) akorlar, Major dizinin 1, 3 ve #5. seslerinden oluşur. #5; dizinin 5. sesinin yarım ses tiz(diyez) çalınmasıyla oluşur.

C(Do) Augmented:
C(Do) - E(Mi) - G#(Sol Diyez) seslerinden oluşur.


Bu yöntemleri birleştirince, tonu belli olan bir şarkının akorlarını bulmak için bazı şemalar ortaya çıkmıştır, yukarıdaki "Akor Bul" aracı da, bu şemaları baz alarak çalışmaktadır. Tonunu bildiğiniz bir şarkının, hangi akorlardan oluşabileceğini bu araç sayesinde bulabilirsiniz.

Rastgele Akorlar